Birleşmiş Milletler (OCHA) Eğitim Sektörü ile ilgili her ay düzenli olarak düzenlediği toplantıda, Sened engelliler derneği Suriye’deki özel ihtiyaç sahibi kişilerin eğitim durumu hakkında bir sunum yaptı. Sunum, Sened’in Eriha’da bulunan Misahet Selam, İdlip şehir merkezinde bulunan Cene Vatan ve Dera ile Kuneytıra’da yer alan Ferah dernekleri ile iş birliği içinde yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarına dayanarak hazırlandı. Toplantıda özel ihtiyaç sahibi kişilerin eğitim alanında karşılaştığı sorunların ve zorlukların düzeyi tartışıldı ve özel ihtiyaç sahibi kişilerin eğitim alanına entegre edilmesinin önemi vurgulandı.