Engelliler her gün topluma katılımlarını ve toplumda diğerleriyle eşit ölçüde yer almalarını kısıtlayan ayrımcılığa ve engellere maruz kalmaktalardır. İstihdam ve toplumda bağımsız yaşama haklarını kolayca elde edemezler. Sened Savunuculuk ekibi yardım kuruluşları ve STK’larla bir araya geldi, toplantıda Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin çalışma ve kapasite geliştirme kapsamlarına dahil edilmesi hususu vurgulandı. Katılımcılar Savunuculuk Ekibi olarak üzerinde çalışılabilecek bir dizi önerilerde bulundu:

  1. Sertifika ve meslek sahibi özel ihtiyaç Sahibi Kişilerin sayımına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi.
  2. Hedef kitleyi tanımlama.
  3. Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler için küçük projeleri finanse etmek amacıyla ortak bir fon oluşturma.
  4. Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler ile ilgili mevzuları insan hakları kuruluşlarına ulaştırmak için uluslararası kuruluşlarla konuşmak.
  5. Toplumun özel ihtiyaç sahibi kişilere yönelik olumuz (özellikle negatif sempati) bakışının sebeplerinin araştırılması
  6. Özel İhtiyaç Sahibi Kişilere yetenekleri ile orantılı istihdam olanakları sağlama.
  7. Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin tıbbi ve psikolojik olarak rehabilite edilmesi için çalışın
  8. Her kuruluşun kendi uzmanlık alanına göre Özel İhtiyaç Sahibi Kişilere hizmet sağlamasına yönelik bir dizi prosedür belirlemek ve erteleme yapılmamasını takip etmek.
  9. Suriye’deki örgütlerle tartışmayı genişletmek ve kurumlarda Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin istihdamı için bir yüzde belirlemek ve bu doğrultuda bir etik kurallar anlaşması imzalamak.