Allah’ın yardımıyla “Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin Haklarının Savunulması” başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştay, kadın ve engelli haklarını sağlayan uluslararası sözleşmeleri içerdi. Ancak burada durmayacağız ve engellilerin hakları için bir savunuculuk ekibinin kurulmasından sonra daha atılacak adımlar var. Savunuculuk ekibi Sened tarafından kuruldu ve Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerden oluşmaktadır ve engellilerin sesini daha fazla duyuracak, haklarını da daha şiddetli bir şekilde savunmaya çalışacaktır.

Çalıştay Sened’in Gaziantep ofisinde 17 – 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi: Çalıştay Kapsamı:

  • İnsan hakları sözleşmelerine ve engelli haklarını koruyan sözleşmelere ilişkin bilgilere ve teorik çerçeveye değinildi.
  • Halkın bilinçlendirilmesi programı kapsamında haklarla ilgili teorik içeriği toplumun geri kalanına iletme yeteneği.
  • Farkındalık ve savunuculuk becerilerine sahip olmak.
  • Kursiyerlerin Türkiye’de yetkili makamlarla koordineli bir şekilde farkındalık kampanyaları yapabilmesi.
  • Desteklenen projenin ömrü boyunca savunuculuk planları ve zaman çizelgesi hazırlanması ve periyodik olarak takip edilmesi.
  • Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesinde tecrübeli bir danışmanlık komitesi kurma.
  • Savunuculuk kampanyası için bir çalışma grubu oluşturma ve resmi olarak Sened’in savunuculuk yetkilileri olarak çalışmaya başlaması ve çalışmalarının takip edilmesi.