Sened’in Suriye ve Türkiye’de uyguladığı savunuculuk ve Farkındalık arttırma planlarının bir parçası olarak, Sened’in Atarib’deki ekibi yerel meclisi ve STKları hedef alan bir savunuculuk kampanyası başlattı. Konuşmalar her yaşam seviyesinde ve koşulunda, özel ihtiyaçları ve sakatlıkları olan insanlarla ilgilenmenin yasal çerçevelerine odaklandı.