Müzik, insanın duygusal yönüyle doğrudan bağlantılıdır. Birçok küresel deneyime dayanarak, Sened müzik yoluyla psikolojik destek programına yeni bir deneyim eklemeye başladı. Programlar Müziği engelli çocuk gurupları ile kullanmaktadır ve gurup olarak hareket, ritim, sesler, dil ve müzikal ifadeye icrasına dayanmaktadır. Müzikli programlar aynı zamanda merkezi sinir sistemini, uzun süreli bilişsel davranışsal iyileşmeye yardımcı olacak şekilde teşvik etmek için kullanılır. Psikiyatrist bir Müzik uzmanı eşliğinde başka ülkelerden gelen deneyimli personel gözetiminde planlı adımlarla çalışmaya başlar. Bu programlar sayesinde özel ihtiyaç sahibi bireyler için sosyal, dilbilimsel, bilişsel ve hareket düzeylerinde olumlu sonuçlar elde edilir ve konuşma, hareket ve bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve ayrıca iletişim problemleri olan çocukların yeteneklerini geliştirir. Uzmanlar ayrıca müzikal bir koroda görünmelerine izin vererek çocukların kendilerine duydukları güveni ve yeteneklerini arttırmaya çalışırlar ve ayrıca insanlar, acılarını müzik yoluyla duyarlar.