Sened ”Türkiye Engelliler Dernekleri Genel Federasyonu’nun “davetiyesiyle Türk engellilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tartışmayı yönelik düzenlenen Türk Engelliler Dernekleri uluslararası konferansına katıldı. Konferansta sened, Türkiye’de yaşayan Suriyeli engellilerin karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçları hakkında bir sunum yaptı.  Sunum sonunda Sened ekibi bazı tavsiyelerde bulundu:

  • Türkiye’deki Özel İhtiyaç Sahibi Suriyelilerin sorunları ve ihtiyaçları konusunda savunuculuk yapmak için iş birliği yapmak
  • Türk ve Suriyeli engellilere eşit yardımlar yapmak ve hizmetler sunmak
  • Türk Engelli derneklerinin hizmetlerine Suriyelileri de dahil etmesi
  • Suriyeli engellileri Türk toplumuna entegre etmeye yönelik projeler uygulama