Açık hava gezileri ve aktiviteleri bilişsel ve rekreasyonal yönlerin arttırılmasında yararlıdır ve çocukların farklı ortamlar hakkında düşünmesini ve öğrenmesini sağlamanın başarılı yollarından biridir. Bu yaklaşıma dayanarak, Sened, Radio Rozna ve Rainbow (Gök Kuşağı) Derneği ile ortaklaşa hem sağlıklı hem de engelli katıldığı bir hayvanat bahçesi gezi düzenledi. Faaliyet hayvan türlerini keşfetmekti. Etkinlik, hayvan türlerini keşfetmek gibiydi. Etkinlikte gönüllüler çeşitli eğlence faaliyetlerine ek olarak her hayvan ve yaşam mekanizması hakkında bilgiler verdi.