فعالية يوم تذوق القهوة ..

في صباح مشرق من صباحات تشرين/أكتوبر عملت ” سند ” على تنظيم
فعالية تندرج تحت مشروع ” رخصة “الذي يُنفذ من قبل المؤســــــسة الألمانية للتعـاون الدولي (GIZ)
مع تنوع الحضور بين سوريين وأتراك في لمحة تظهر معالم الحياة المشتركة والاندماج الثقافي والاجتماعي تحت مظلة المحبة والودّ ..
SENED Derneği’nin Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından desteklenen “RUHSAT” projesi kapsamında gerçekleşen sosyal uyum etkinliğinde Suriyeli ve Türk katılımcılar kahve kültürünü ve çeşitliliğini tanımak için ‘kahve tadım’ gününde bir araya geldi. Etkinlik, Türk ve Suriyeli işverenlere aynı zamanda kahve severlere ortak yaşam ve kültürler üzerine, sevgi ve dostluk çatısı altında sohbet etme imkanı sağladı.

Engelli Birimi ile Mutabakat Muhtırası

Devlet kurumlarının rolünün önemine ve özel ihtiyaçları olan kişilerin ihtiyaçlarını desteklemek ve daha iyi entegrasyon fırsatları sağlamak için her düzeyde onunla koordinasyon ve ağ kurma ihtiyacına olan inancımız
sened derneği, Gaziantep Belediyesi Engelliler Dairesi ile Mutabakat Muhtırası imzaladı
Bir görünüm için:
1- Gaziantep’te özel ihtiyaçları olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın
2- Daha iyi hizmet verebilmek için her iki tarafın kaynaklarını kullanmak
3 – Engelliler Bakanlığı merkezlerinin kadrolarının eğitimi ve kapasite geliştirilmesi
4- Suriyeli ve Türkiyeli Engelliler Arası Gaziantep’te Entegrasyon Faaliyetleri Üzerinde Çalışmak

Anlaşma sened’ın Başkanı Sayın Saeed Nahas tarafından imzalandı.
Ve sayın Sardar Büyükşehir Belediye Engelliler Daire Başkanı
Sayın Yusuf Chalabi Engelliler Bölümün Müdürü
#sened

Özel ihtiyaç sahibi kişilerin sorumluluğu herkesin üzerindedir.

Sened’in kurucu üyelerinden biri olan Vail Ebu Kuveyt, 6 Nisan 2016 Çarşamba günü Antakya’da yapılan HCM (İnsani Koordinasyon Toplantısı) toplantısında engelli Suriyelilerin durumu ve yaşadıkları zorluklar hakkında bir sunum yaptı.

Sunumda bu marjinal / kırılgan gruba yardımcı olacak bir dizi öneri yer aldı:

 • Yardım kuruluşlarının engelliler için istihdam kotası belirlemesi yoluyla engellilerin insani yardım sektörüne dahil edilmesi.
 • Kapasite geliştirme programlarında engelliler için kota tahsis edilmesi
 • Engellilerin genel olarak insani yardım programlarının ve özellikle de engellileri hedef alan programların tasarlanmasına dahil edilmesi
 • Engellilere yönelik insani yardım programlarının geliştirilmesi
 • Engellilerin risk ve insani felaket durumlarında haklarını sağlamak için savunuculuk programlarının tasarlanması.
 • Gaziantep Belediyesi Engelliler Dairesi

  Sened Yönetim Kurulu, Gaziantep Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Sn. Yusuf Çelebi ve Türkiye Görme Engelliler Genel Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Recep Yılmazer ile bir araya geldi, toplantıda özel ihtiyaç sahibi kişiler ve sorunları hakkında konuşuldu, ayrıca 18 yaş altı engelli kişilerin listesinin bahsi geçen yetkililere teslim edilmesi konusunda öncül bir anlaşma yapıldı dolayısıyla kendilerine eğitim olanakları sağlanabilecektir.

  Yetkililere aşağıdaki talepler iletildi:

  • Engellilerin eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi için yer tahsis edilmesi / sağlanması.
  • Engelliler için insani yardım sağlanması
  • Engellileri hayatını kolaylaştırabilecek araç gereç ve ekipman sağlanması
  • Suriyeli engelli çocuklar için özel engelli sıraları ve ulaşım sağlanması.
  • Engelliler için ücretsiz ulaşım kartı sağlanması

  Yusuf bey, bu taleplerin zor bir şey olmadığını ve Suriyeli engellilere yardım etmek için birlikte çalışabileceğimizi vurguladı ve bu toplantının engelli Suriyelilere faydalı olacağını umarak bu sorunların bir kısmını hafifletebileceğini ümit ederim dedi.

  Sened, Gaziantep Belediyesi Ensar Toplum Merkezini Ziyaret etti

  Sened Yönetim Kurulu, farklı düzeylerde 200’den fazla Suriyeli çocuğa eğitim hizmeti ve farklı insani yardım hizmetleri sunan Gaziantep Belediyesi Ensar Toplum Merkezini ziyaret etti. Ziyarete yönetim kurulu üyeleri ortak çalışmalar yürüterek merkezin sunduğu hizmetlerden engellilerin nasıl yararlanabileceği konusunda merkez yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası Merkez yetkilileri ve Sened yönetim kurulu merkezi dolaştı, bölümleri ve sunulan hizmetler hakkında konuştu.

  Saha anketi sonuçlarını görüntüleme

  İlgi odağını Özel İhtiyaç Sahibi kişilere çekme çalışmaları kapsamında Sened Yönetim Kurulu başkanı Said Nahas ve Yönetim Kurulu Üyesi Nur Konal, Gaziantep’te Araştırma ve Yönetim Ekibi (RMT) ortaklığında ve uluslararası kuruluşların katılımı ile düzenlenen bir toplantıda bir sunum yaptı. Sunum Gaziantep’te özel ihtiyaç sahibi 900’den fazla kişiyi kapsayan saha araştırması sırasında toplanan verilerden yola çıkarak Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin ihtiyaçlarını içerdi.

  Suriye’de Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler ve Savaş

  Özel ihtiyaç Sahibi kişilere yönelik yapılan savunuculuk sürecini tamamlayıcısı ve sorunlarını vurgulama amacıyla Sened Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Vail Ebu Kuveyt Beyrut’ta uluslararası bağışçıların ve Suriyeli derneklerin katıldığı TAMAS Network Konferansında özel ihtiyaç sahibi kişileri durumu ve desteklenmelerinin önemi hakkında bir sunum yaptı. Sunum, Gaziantep, Suriyelilerin Mülteci olarak bulunuldukları ülkeler ve Suriye içindeki Özel ihtiyaç sahibi kişilerin durumu ve yaşadıkları zorluklara değindi ayrıca savaşın sürmesi nedeniyle engellilerin sayısının sürekli olarak artığı vurgulandı.

  Uluslararası Engelliler Konferansı

  İlgi odağını Özel İhtiyaç Sahibi Suriyelilere çekme çalışmaları kapsamında Sened, İstanbul’da düzenlene “Savaş Nedeniyle Engelli Olan Kişiler” isimli Uluslararası Konferansa katıldı. Sened, temsilcisi Nur Hanım aracılığıyla, engellilerin ve ailelerinin hem Suriye içinde hem de Suriye’ye komşu ülkelerde çektiği acıyı ve tüm uluslararası aktörlerin ihmali ışığında yaşadıkları kötü insani durumu aktardı. Nur Hanım ayrıca, özel ihtiyaç Sahibi Kişileri hedef alan ve kendilerine daha iyi geçim kaynakları sağlayan özel projeler yapılmesı gerektiğini dile getirdi.

  Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerden oluşan bir savunma ekibi oluşturmak

  Allah’ın yardımıyla “Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin Haklarının Savunulması” başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştay, kadın ve engelli haklarını sağlayan uluslararası sözleşmeleri içerdi. Ancak burada durmayacağız ve engellilerin hakları için bir savunuculuk ekibinin kurulmasından sonra daha atılacak adımlar var. Savunuculuk ekibi Sened tarafından kuruldu ve Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerden oluşmaktadır ve engellilerin sesini daha fazla duyuracak, haklarını da daha şiddetli bir şekilde savunmaya çalışacaktır.

  Çalıştay Sened’in Gaziantep ofisinde 17 – 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi: Çalıştay Kapsamı:

  • İnsan hakları sözleşmelerine ve engelli haklarını koruyan sözleşmelere ilişkin bilgilere ve teorik çerçeveye değinildi.
  • Halkın bilinçlendirilmesi programı kapsamında haklarla ilgili teorik içeriği toplumun geri kalanına iletme yeteneği.
  • Farkındalık ve savunuculuk becerilerine sahip olmak.
  • Kursiyerlerin Türkiye’de yetkili makamlarla koordineli bir şekilde farkındalık kampanyaları yapabilmesi.
  • Desteklenen projenin ömrü boyunca savunuculuk planları ve zaman çizelgesi hazırlanması ve periyodik olarak takip edilmesi.
  • Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesinde tecrübeli bir danışmanlık komitesi kurma.
  • Savunuculuk kampanyası için bir çalışma grubu oluşturma ve resmi olarak Sened’in savunuculuk yetkilileri olarak çalışmaya başlaması ve çalışmalarının takip edilmesi.

  Özel ihtiyaç sahibi kişilerin çalışma ve kapasite geliştirme hakkı

  Engelliler her gün topluma katılımlarını ve toplumda diğerleriyle eşit ölçüde yer almalarını kısıtlayan ayrımcılığa ve engellere maruz kalmaktalardır. İstihdam ve toplumda bağımsız yaşama haklarını kolayca elde edemezler. Sened Savunuculuk ekibi yardım kuruluşları ve STK’larla bir araya geldi, toplantıda Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin çalışma ve kapasite geliştirme kapsamlarına dahil edilmesi hususu vurgulandı. Katılımcılar Savunuculuk Ekibi olarak üzerinde çalışılabilecek bir dizi önerilerde bulundu:

  1. Sertifika ve meslek sahibi özel ihtiyaç Sahibi Kişilerin sayımına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi.
  2. Hedef kitleyi tanımlama.
  3. Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler için küçük projeleri finanse etmek amacıyla ortak bir fon oluşturma.
  4. Özel İhtiyaç Sahibi Kişiler ile ilgili mevzuları insan hakları kuruluşlarına ulaştırmak için uluslararası kuruluşlarla konuşmak.
  5. Toplumun özel ihtiyaç sahibi kişilere yönelik olumuz (özellikle negatif sempati) bakışının sebeplerinin araştırılması
  6. Özel İhtiyaç Sahibi Kişilere yetenekleri ile orantılı istihdam olanakları sağlama.
  7. Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin tıbbi ve psikolojik olarak rehabilite edilmesi için çalışın
  8. Her kuruluşun kendi uzmanlık alanına göre Özel İhtiyaç Sahibi Kişilere hizmet sağlamasına yönelik bir dizi prosedür belirlemek ve erteleme yapılmamasını takip etmek.
  9. Suriye’deki örgütlerle tartışmayı genişletmek ve kurumlarda Özel İhtiyaç Sahibi Kişilerin istihdamı için bir yüzde belirlemek ve bu doğrultuda bir etik kurallar anlaşması imzalamak.