Sened’in savunuculuk ekibi, BM ekibinin çalışma mekanizmaları ve Özel İhtiyaç Sahibi kişiler konusunda BM ekibi ile Sened arasında nasıl bir koordinasyon sağlanabileceği hakkında bilgi almak için BM Gaziantep ofisini ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Ofisi Sened ekibini memnuniyetle karşıladı ve bu ziyareti harika bir adım olarak nitelendirdi.

BM ekibi, BM kurumlarının yapısı, çalışma mekanizmaları, insani meseleler konusunda yapılan savunuculuk hakkında bir sunum yaptı. BM ekibi Sened ile iş birliği yapmak için gelecekte atılabilecek adımlar önerdi ve ayrıca önceliklere ve ihtiyaçlara yoğunlaşılabilecek toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesini de önerdi. BM ekibi Sened Savunuculuk ekibini engellilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirmeleri için Suriye İnsan Hakları Gurubu toplantılarına katılmaya davet etti. Ziyaret sonunda, BM ekibi Sened savunuculuk ekibine sundukları bilgilerden dolayı ve BM ekibine üs düzeylerde savunuculuk yapabilmesi bilgi sağlama isteğinden dolayı teşekkür etti.